image

20 let se zabývám vedením účetnictví a daňové evidence vč. účetní závěrky, zpracováním přiznání k DPFO, DPH, silniční daně a DPPO vč. příloh a v případě potřeby, zajištění spolupráce s auditorskou firmou. Mými klienty jsou PO, FO a neziskové organizace (tj. spolky,SVJ, rozpočtové organizace - školy ).

Pro výkon práce používám ekonomický software POHODA, u něhož jsem vedená jako certifikovaný partner pod firmou Všetečka s.r.o. Více v následujícím odkaze certifikovaní partneři.

Dále využívám programů - POHODA Pamica (možnost vzdálené podpory a nahlížení do programu přes společnost Všetečka s.r.o), Pohoda Tax (možnost vzdálené podpory a nahlížení do programu přes společnost Všetečka s.r.o), MRP, GERBERA, Tichý a spol., ABRA G3 a AVENSIO.

Od roku 2010 spolupracuji se společností Všetečka s.r.o. se sídlem Čáslav v oblasti zaškolování zaměstnanců jejich klientů účetního programu "POHODA" a vedení účetnictví.

Dále pracuji jako lektor rekvalifikačních kurzů účetnictví a daňová evidence pořádaných společností GARANCIA s.r.o. Kolín v rámci projektu „Chci řešit svou dlouhodobou nezaměstnanost“ financovaných ESF.

Moje motto zní:                "Non scholae, sed vitae discimus - Neučíme se pro školu, ale pro život!"

Další stránka »

Nabídka

Nabízím vedení finančního účetnictví pro právnické a fyzické osoby, neziskové organizace, SVJ a složky státní správy v CZK i zahraniční měně

 • zpracování prvotních účetních dokladů (fakturace, pokladna, banka, interní doklady, leasing, faktoring, směnky, evidence zásob způsobem A i B, cestovní náhrady, apod.)
 • účtování, evidence, kontrola účelového čerpání dotací, grantů z EU či jiných zdrojů
 • evidence a zpracování daňových dokladů k DPH
 • příprava podkladů a sestavení přiznání k silniční dani, dani z nemovitosti, dani z příjmů pro fyzické a právnické osoby v oblasti podnikatelské i neziskové
 • inventarizace majetku a závazků
 • sestavení účetní závěrky vč. vyhotovení výkazů – rozvahy, výkazu zisků a ztrát,přílohy účetní závěrky, event. žádosti na insolvenci
 • příprava kompletních podkladů pro audit, banky, leasing.společnosti, finanční vypořádání společností, společníků, atd.
 • sestavování finanční analýzy firmy – porovnávání kalkulovaných nákladů se skutečnými
 • třídění hospodářských operací dle středisek či zakázek

« Předchozí stránka | Další stránka »

Daňová evidence pro fyzické osoby

 • zpracování dokladů do peněžního deník vč. pomocných knih (fakturace,banka,pokladna)
 • sestavení výkazu o majetku a závazcích, výkazu o příjmech a výdajích, účetní závěrka, inventarizace, apod.

« Předchozí stránka | Další stránka »

Personalistika a mzdová agenda

 • vedení personální agendy (pracovní smlouvy, dohody, hmotná odpovědnost, konkurenční doložka, roční zúčtování daní, potvrzení pro ÚP, FÚ, banky a jiné instituce)
 • zpracování mezd, písemností se státními institucemi (FÚ, zdravotní pojišťovny, sociální zabez.)
 • vyplnění formulářů pro Statistický úřad a orgány státní správy
 • zástup klienta při finanční kontrole státních institucí a ostatních

« Předchozí stránka | Další stánka »

Ceník

Cenová relace se sjednává před vykonáním práce, kterou klient požaduje, dále v závislosti na časové náročnosti, dle počtu dokladů a zdrojů financování (tj. granty, dotace apod.).

 • účetní a daňové poradenství...... 350Kč/h
 • zaškolení v programu Pohoda...... 300Kč/h
 • zpracování daňové evidence paušálem + přiznání a výkazy pro zdravontní a sociální pojištění...... od 1000Kč/účetní období
 • zpracování DPH, silniční daně...... od 500Kč
 • zpracování DPPO, vč. příloh a inventarizace rozvahových účtů...... od 3000Kč
 • vedení účetnictví dle náročnosti...... od 2000Kč
 • mzdy...... od 100-300Kč za zaměstnance za měsíc
 • vyúčtování služeb za rok pro SVJ...... od 100-400Kč za byt za rok
 • ostatní závisí na inviduální dohodě s klientem

« Předchozí stránka | Další stánka »

Kontakt

Miluše Kratochvílová

Sadová 102
285 71 Vrdy,Horní Bučice
IČ: 75389851
Tel.: +420 607573560

Web: www.ucetni-caslav.eu
E-mail: info@ucetni-caslav.eu

« Předchozí stránka